local_offerระบบรับสมัครสอบ "โครงการ Pre-PT โรงเรียนพัทลุง" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565

lock เข้าสู่ระบบสำหรับผู้สมัครสอบ (ใช้ข้อมูลจากใบ Payment)